“What you learn from life or feelings becomes long-term study” (EYE 2021) 2/3

 In this second post of the EYE 2021 series, we want to share part of the presentation that the two students from the San Jose Jesuitak School gave during the workshop Change: building a society where everyone is welcome.

 

“…Alboan has given us this opportunity to explain our experiences with refugees, mainly at school. In fact, Change project is in progress, but before that, we also took part in a project called “Mugetatik Haratago” – “Beyond the borders”.

 

What you learn from life or feelings becomes long-term study.

 

This experience has made us aware of many things. On the one hand, refugees are people like us, but they have had to flee their country and they need our help to live a better life. In this sense, we believe that assistance should be given in instead of making people wait in extreme suffering. On the other hand, we’re clear that we’re very lucky about the opportunities we have and we need to appreciate that.

 

Thanks to projects such as “Mugetatik Haratago” (“Beyond the borders”) and “Change”, we have been able to open our minds and respond with close and respectful attention to situations that may be presented to us today or in the future.

 

For example, in this school year, a refugee family has come to our school and we have the chance to know their reality in a different way.

 

After all, we are all people and we should all have the right to a decent life and all human rights guaranteed.”

 

Basque version

 

“Bizitzatik eta sentimenduetatik ikasten duzuna epe luzera mantentzen da” (EYE 2021 serieak) 2/3

 

EYE 2021 serieetako bigarren post honetan San Jose Jesuitak Ikastetxeko ikasleek “Change: Building a society where everyone is welcome” tailerrean egin zuten aurkezpenaren zati bat partekatu nahi dugu.

 

“… Alboan-ek aukera eman digu errefuxiatuekin ditugun esperientziak azaltzeko, batez ere eskolan. Izan ere, CHANGE izeneko proiektua martxan dago, baina horren aurretik, Mugetatik Haratago izeneko proiektu batean ere parte hartu genuen.

 

Bizitzatik eta sentimenduetatik ikasten duzuna epe luzera mantentzen da.

 

Esperientzia horiekin gauza asko ikasi ditugu. Alde batetik, errefuxiatuak gu bezalako pertsonak dira, baina beren herrialdetik ihes egin behar izan dute eta gure laguntza behar dute bizimodu hobea izateko. Alde horretatik, uste dugu lagundu egin behar dugula eta ez dugula geldirik egon behar muturreko sufrimendu horren aurrean. Bestalde, argi dugu oso zorionekoak garela ditugun aukerekin, eta hori aintzat hartu behar dugu.

 

Gure begirada zabaldu ahal izan dugu, eta arreta hurbilez eta errespetuz erantzun ahal izan diegu gaur edo etorkizunean ager dakizkigukeen egoerei.

 

Adibidez, ikasturte honetan, familia errefuxiatu bat gure eskolara etorri da, eta haren errealitatea beste modu batean ezagutzeko aukera dugu.

 

Azken finean, guztiok gara pertsonak eta guztiok izan beharko genuke bizitza duina izateko eskubidea eta giza eskubide guztiak bermatuta.”

 

Basque version

 

“Lo que aprendes de la vida y de los sentimientos se mantiene a largo plazo” (series EYE 2021) 2/3

 

En este segundo post de la serie EYE 2021 queremos compartir una parte de la presentación que las dos alumnas del Colegio San José Jesuitas realizaron durante el taller Change: building a society where everyone is welcome.

 

“… Alboan nos ha dado esta oportunidad de explicar nuestras experiencias con las personas refugiadas, principalmente en la escuela. De hecho, el proyecto llamado CHANGE está en marcha, pero antes de eso, también habíamos participado en un proyecto llamado “Mugetatik Haratago” – “Más allá de las fronteras”.

 

Lo que aprendes de la vida y de los sentimientos se mantiene a largo plazo.

 

Esta experiencia nos ha hecho conscientes de muchas cosas. Por un lado, las personas refugiadas son personas como nosotras, pero han tenido que huir de su país y necesitan nuestra ayuda para vivir una vida mejor. En este sentido, creemos que debemos ayudar y no quedarnos quietas ante este sufrimiento extremo. Por otro lado, tenemos claro que somos muy afortunadas con las oportunidades que tenemos y debemos apreciar eso.

 

Gracias a proyectos como “Mugetatik Haratago” y “CHANGE”, hemos podido abrir nuestra mirada y responder con atención cercana y respetuosa a situaciones que se nos puedan presentar hoy o en el futuro.

 

Por ejemplo, en este curso escolar, una familia refugiada ha venido a nuestro colegio y tenemos la oportunidad de conocer su realidad de una forma diferente.

 

Después de todo, todas somos personas y todas deberíamos tener el derecho a una vida digna y todos los derechos humanos garantizados.”