Inspirative Hiba’s story: making videos and drawings!

This time, we are bringing to you a story of CHANGE told by group of student journalists, as well as their inspiring short video:

 

This year, a group of eighth grade journalists from Kašina and the teacher Dijana Požgaj decided to get involved in a new interesting project. When the teacher introduced us to this project, I think we all wanted to start learning and making interesting papers right away. The CHANGE project, which we are currently working on, aims to encourage students to think critically about the topic of refugees and migration, to teach them how to distinguish facts from opinions and how to become able to recognize prejudices and stereotypes. So we came to a new class of our favorite extracurricular activity and the teacher told us that we could make a video in the style of ‘Draw my life’ on the topic of Hiba’s life. Hiba is a girl who escaped from her hometown in Syria in search of a better life, and we met her through a movie we watched while working on the first phase of CHANGE. The teacher showed us a video about Defective Life and then we threw ourselves into work. First, our journalist Natalia showed us the application she worked with for her ‘Draw my life’ for a monthly project in Croatian. The teacher then distributed the tasks. Elena drew a portrait of Hiba; Lana and Emma P. wrote the song; I was in charge of writing this article, and the other girls wrote and translated the text, found the pictures and edited the video. After everyone had done their part of the job, we were left to record the voice over for video. Some had trouble pronouncing English words, but in the end we finished it all and celebrated it by taking two or three group photos. This project has just begun, and we have already learned a lot. You can watch the video created during the 3 lessons below. Elena’s drawing is at the top of the article, and we will bring other works soon.

 

 

Croatian version

Inspirativna Hibina priča: radimo kratki video i crtamo!

Ovog puta donosimo vam priču o CHANGE projektu koju je ispričala grupa novinarki iz osmog razreda, kao i njihov inspirativan kratki video:

 

Grupa novinarki osmih razreda iz Kašine i učiteljica Dijana Požgaj ove godine odlučile smo se uključiti u jedan novi zanimljivi projekt. Kad nam je učiteljica predstavila ovaj projekt, mislim da smo sve odmah htjele započeti s učenjem i izradom zanimljivih radova. Projekt CHANGE, na kojem trenutno radimo,  ima za cilj potaknuti učenike na kritičko razmišljanje o temi izbjeglica i migracija, podučava ih kako mogu razlikovati činjenice od mišljenja i tome da postanu sposobni prepoznati predrasude i stereotipe. (Više o projektu možete pročitati u jednom od naših prijašnjih članaka). Tako smo mi došle na novi sat nama najdraže izvannastavne aktivnosti i učiteljica nam je rekla da bismo danas mogle napraviti video u stilu Draw my life na temu Hibinog života. Naime, Hiba je djevojčica koja je pobjegla iz svojeg rodnog grada u Siriji u potrazi za boljim životom, a mi smo je upoznali putem filma kojeg smo progledali radeći na prvoj fazi projekta. Učiteljica nam je pustila video o Hibnom životu i onda smo se bacile na posao. Prvo nam je naša novinarka Natalia pokazala aplikaciju na kojoj je ona radila svoj Draw my life za jedan mjesečni projekt iz hrvatskog. Učiteljica nas je onda rasporedila koja će što raditi. Elena je crtala portret Hibe, Lana i Ema P. su pisale pjesmu, ja sam bila zadužena za pisanje baš ovog članka, a ostale cure su pisale i prevodile tekst, nalazile slike i uređivale video. Nakon što je svatko napravio svoj dio posla ostalo nam je da snimimo glas preko videa. Neki su imali problema za izgovaranjem engleskih riječi, ali smo na kraju sve završile i proslavile to slikanjem dvije-tri grupne fotografije. Ovaj projekt je tek počeo, a mi smo već puno toga naučile. Video koji je nastao tijekom 3 nastavna sata možete pogledati u nastavku, Elenin crtež je na vrhu članka, a ostale radove donosimo uskoro.