We are part of the #IamCHANGE – one meeting makes a difference!

All over Croatia, students now finally have the opportunity to meet their refugee peers, those who have found peace and protection in Croatia and become their new neighbors!

 

CHANGE has really brought a lot of good and new things into our lives!

 

Here’s how:

 

“Meeting my refugee peer had a very positive effect on me. He reminded me not to forget to value my life, whatever it is, because someone is in a much worse situation than me. I can’t imagine living in a country where there is constant violence from all sides, where ten-year-old girls get married and don’t get an education. But sometimes life just doesn’t pamper you and you are forced to leave your homeland, it’s not easy for anyone. It is not easy to feel like a stranger. I admire them! ” L.K.

 

“I really liked today’s event. I love listening to other life stories especially when someone comes from a different culture, a different country. It’s a little hard to listen and believe what kind of things happen to other people and that because of them people have to leave their homeland, but again it was very nice to hear how they got used to Lijepa Naša in such a short time. It is nice when someone is so happy with our country, when they like our language, culture and customs, our sea, songs, etc. I really enjoyed listening to him and I really hope that Croatia will continue to surprise them, of course positively and that he will succeed in achieving what he wants and what he could not before. ” NM

 

“I really liked the virtual meeting within the CHANGE project and it left a strong impression on me. The meeting actually firmly established and confirmed my opinion that in life it is necessary to build a society in which everyone is welcome and in which everyone has the opportunity to participate. ”E.K.

 

“I am really glad that I participated and managed to broaden my horizons and see the life of refugees from a different, original perspective. I was sorry to hear all the difficulties refugees face on their way to freedom and a happier life in Europe. I am very glad that, in spite of everything, they remain optimistic, cheerful and open to all questions. I think that this meeting had a positive effect on me.” D. P.

 

Croatian version

Mi smo dio promjene – jedan susret čini razliku!

 

Diljem Hrvatske učenici se sada napokon imaju prilike susresti sa svojim vršnjacima izbjeglicama, onima koji su pronašli sigurnost i zašititu u Hrvatskoj i postali njihovi novi susjedi!

 

CHANGE je zaista donio jako puno dobrog i novog u naše živote!

 

Evo kako:

 

“Susret s mojim vršnjakom izbjeglicom na mene je djelovao vrlo pozitivno. Podsjetio me na to da ne zaboravim cijeniti svoj život kakav god da je jer je netko u puno goroj situaciji od mene. Ne mogu si zamisliti da živim u državi u kojoj vlada stalno nasilje sa svih strana, u kojoj se djevojčice od deset godina udaju i ne obrazuju se. No, nekad te život jednostavno ne mazi i primoran si napustiti svoju domovinu, nikome to nije lako. Nije lako osjećati se strancem. Divim im se!“ L.K.

 

„Iskreno mi se svidio današnji susret. Volim slušati druge životne priče pogotovo kada netko dođe iz druge kulture, druge države. Malo je teško slušati i vjerovati kakve se stvari događaju drugim ljudima te da zbog njih osobe moraju napustiti svoj rodni kraj, no opet mi je bilo vrlo lijepo slušati kako su se u tako kratkom vremenu priviknuli na Lijepu Našu. Lijepo je kada je netko toliko zadovoljan našom zemljom, kada mu se sviđa naš jezik, kultura i običaji, naše more, pjesme i sl. Baš sam uživala slušajući ga i stvarno se nadam da će ih Hrvatska i dalje nastaviti iznenađivati, naravno pozitivno te da će on uspjeti ostvariti ono što želi i što prije nije mogao.“ N.M.

 

„Virtualni susret u sklopu projekta CHANGE mi se jako svidio i na mene je ostavio snažan dojam. Susret je zapravo čvrsto utvrdio i potvrdio mišljenje da je u životu potrebno graditi društvo u kojem su svi dobrodošli i u kojem svi imaju priliku za sudjelovanjem.“ E.K.

 

„Doista mi je jako drago što sam sudjelovala i uspjela proširiti vidike i sagledati život izbjeglica iz druge, originalne perspektive. Bilo mi je žao čuti s kakvim se sve poteškoćama izbjeglice susreću na svojem putu k slobodi i sretnijem životu u Europi. Jako mi je drago da, usprkos svemu, ostaju optimistični, vedri i otvoreni za sva pitanja. Smatram kako je ovaj susret na mene djelovao isključivo pozitivno. „ D. P.